Rødøya (Sør-øst)

Bryggevika 1962.
Handelsmann Jens Marcelius Lossius og hans kone Regina Elina Christensdatter. Lossius gikk konkurs, og hans svoger Nils Kristensen overtok handelsstedet.
Gammelt postkort fra Losvika. Bildet er tatt fra Havnøya, og viser storbrygga på Smiholmen, samt handelshuset til Nils Kristensen. Rødøy kirke (1885) vises til høyre.
Losvika før og nå. Bildet øverst er tatt tidlig på 1900-tallet. Etter at Oleiv Rossvoll overtok handelsstedet. Bildet under er tatt av Bernt Arntsen sommeren 2013. På Smiholmen har det kommet et stort handelssenter, og i forgrunnen ser vi fergekaiet. Herregården, Storhuset og den gamle butikken står enda. Bryggene på Havnøya også. "Rødbrygga" er nyrenovert. Bolighusene til kjøpmannen brant ned tidlig på 1980-tallet. Etter dette ble veien endret, og husene aldri satt opp igjen.
Losvika. En gang et stolt handelssted. I dag står bygningene og detter ned. Etter en brann, i 1981, brant hovedhuset ned. Kafebygningen er revet. "Storhuset", til høyre for veien, og butikken med rustbrunt tak. Herregården, i dag kalt "Gydahuset" (vises ikke på bildet), står enda.
Der hovedbygningene sto, går i dag hovedveien. Husene brant i 1981. Losvik har vært handelssted i ca 110 år. Først som husmannsplass under prestegården.
Rødøy prestegård var på slutten av 1800-tallet er av de største gårdene i sognet. I dag driver ingen jordbruk på Rødøya.

Sør-øst på Rødøya ligger Rødøy kirke (1884). Dette er den andre lutheranske kirken på øya. På 1400-tallet bygget man en katolsk stavkirke på øya, men denne kunne til slutt ikke reddes fra forfall. Dagens kirke ligger på høyden like nord for "sentrum"; Fergekai, butikk, post osv.

I kirken finne man flere detaljer som har blitt flyttet fra gammelkirka. Disse to stolene er fra 1700-tallet.
I 1887, to år etter at nykirka var ferdig, ble Rødøy kirke revet. I dag står bare grunnmuren igjen på "gammelkirkegården".
Bordstua (1862) slik den er i dag. Huset, som i sin tid ble satt opp av Anders Bang, er påbygd flere ganger. Opprinnelig hadde huset fire rom med grue i midten. Bygningen ble brukt, bland annet, under konfirmasjonstiden, og til kommunale møter. Derav fikk huset også navnet "kommunestua". Bordstua var en del av bygningsmassen på prestegården, som også omfattet Rødøy kirke. I andre etasje ligger i dag Rødøy bibliotek. Første etasje er ikke i bruk. Bygningen eies av Rødøy kommune.
Til venstre ser vi "kornlåven", og våningshuset på prestegården. Bordstua (1860) ble satt opp for å huse herredstyret. De fleste bygningene fra den gamle prestegården er revet, hovedhuset brant, og ble satt opp igjen, men senere revet. Dagens hus er ca hundre år gammelt.
Et idyllisk sted! Bakemester Vinje satte i sin tid opp husene som i dag går under navnet "Bryggevika". Baker Vinje arbeidet hos kjøpmannen i Losvika, og var spesielt kjent for sine gode wienerbrød. Stedet er fortsatt bebodd av familien.
Rødøy svømmehall og idrettshall, ligger der prestens låve sto. Det er i dag ingen drift i prestegården. Huset ( Sees over svømmehallen), leies ut til turister.
I 2012 kom den nye legeskyssbåten "EYR Myken". For første gang i historien heter ikke legeskyssbåten i Rødøy; Rødøyfjord. I bakgrunnen ser vi Havnøya.