Rødøya (Nord)

Abelone Larsdatter fdt:.1853 - død 1947 Peder Sivertsen Høivaag fdt: 1846 - død |926 bodde i Hanskjælvik.
Bernt og Anna Høivaag ( født Værnes ) flytta til Hamarøy 1928.
Hanskjellvika.
Hanskjelvika.
Hanskjellvika. Rødøyas nordligste bruk (husmannsplass). Ikke bebodd i dag, og uten veiforbindelse. Området er av de folkevalgte, regulert til spredt bebyggelse, men kommunen avslår alle søknader.
Høivågen. Her lå kommunens første skole, og klokkergården. I dag bor det ingen her, men som vi ser på bildet vedlikeholdes brygga. Høyvågen har vært ubebodd siden slutten av 80-tallet.
Fortsatt finnes litt grønn mark i Høivågen. Nederst på det store jordet lå internatskolen og klokkererns bolig. I dalen til høyre i bildet finner vi fortsatt et hus. Dette står til forfall.
Risvika. En gang en flott husmannsplass under prestegården. Huset står fortsatt, men blir ikke tatt vare på. Risvika er den siste gjenstående husmannsplassen under Rødøy prestegård.