Rødøya ( Rundt Selvågen)

Huset på Abrahamsplassen. Jenny og Georg Gabrielsen bodde her med sine barn. Da begge foreldrene døde av tuberkulose ble ungene satt bort, og huset flyttet. Senere flyttet Alfred Arntsen med familien hit fra Valvær. Deres hus ble satt opp like bak der Gabrielsen hadde huset sitt. Huset til Arntsen står her fortsatt.
Jenny og Georg Gabrielsen med sønnen Gisle.
Abrahamsplassen. Bilde av husene ovenfor veien, tatt med 50-60 års mellomrom. Alle fortsatt bebodd av etterkommere fra Valvær og Risøya.
To bilder av huset på Korsvollen. Her bodde Karlot, Edvarda og deres barn/barnebarn. Senere sønnen Torolf, hans kone Maggis og deres barn. Huset ble revet sist på 60-tallet, og erstattet av et "70-talls - hus. Maggis solgte huset og flyttet til Halsa få år etter at hun i 1975 ble enke. Info om personene på bildet kommer. Legg merke til gitaristen på trappa! Øverste foto eies av Bernt Arntsen.
Selvågen er i dag navnet på hele bukta fra Selvågen til Korsvollen, Fuglesang, Abrahamsplassen og videre utover Buøya. På Selvågen ligger Klokkergården, Havdurbrygga, JTB Olsen og Nova Sea. Selvågen er titulert "Fiskerihavn". Klokkergården og Havdurbrygga har flere gjestebrygger for lystbåter og større fartøy. JTB Olsen driver fiskemottak.
Dagens "Våningshus" i Selvågen. Gården er ikke lengre i drift. Det gamle våningshuset, samt låve og bur lå få meter fra der man i dag finner Klokkergården gjestgiveri. Steinbrua er den siste av flere slike.
Selvågen marina. Kåret til Norges beste gjestehavn i 2012.
Klokkergården gjestgiveri
Abrahamsplassen ligger innerst i bukta
I alle veikryss finner man skilt. Huset i bakgrunnen er huset Reidulf Jørgensen satte opp. I dag driver ingen jorda på Rødøya.