Renga (Ringen)

Renga
Renga (nord). De flotte husene på Renga vitner om flid og omsorg. I dag står samtlige hus nord på øya til forfall. Brygga ble tatt av stormen vinteren 2012.
Både fjøs og redskap har stått urørt i mange år.
Ett av husene nord på Renga
Sør på Renga finner vi "ei lite bygd". Her er husene stort sett velholdt, og i hagene finnes både blomster og grønsaker.
Velholdte hager, og gjerde mot sauer og reinsdyr som ofte blir satt iland for beiting.
Også på Renga finner vi tufter etter hus. Bak ser vi fastlandet.
Potetkjeller, eller ishus. De gamle jordkjellerene står lengst, og vitner om hardt arbeid, og flittige folk.
Gammlet naust. Når kledningen må holde huset oppe, er det på tide å forsterke "bæringen". Skifer på taket, tydelig tungt å bære.
Selv ikke på Renga, brenner metall....