Otervær

På Otervær råder optimismen. Familien Mathisen kjøpte stedet i 1972 etter Magnus Wilhelmsen. I en lengre periode var øyene leid ut til ivrige hobbyfiskere fra Trøndelag, og det var disse som satte opp "Gammelbua". Se bildet under. Johan Mathisen, som er en av de fire brødrene som i dag eier øya, skriver mer om historien på sin side; www.rodoylokalhistoriskearkiv.net