Rangsund

På Rangsund råder optimismen. Øya har hatt stor befolkningsvekst de siste årene. Med vei til Selsøyvik har øya skole og barnehage, butikk og post, fergekai og hurtigbåtanløp.

Nord-øst på øya ligger Håkarenga og Moen. Hit går det ikke vei.

Sysselsetting på øya er; fiske, oppdrett, skipsfart, samt sauehold.

Fantastisk hage på Rangsund.
Flatskjær er Rødøy sin største båt. Denne hører til på Rangsund.
Denne øya har vært bebodd i lange tider. Fortsatt finner vi gamle nordlandshus, dette er godt vedlikeholdt.
Tidligere har det vært flere gårder på øya. I dag står mange hus tomme.
optimisme, og investeringslyst preger sommerhusene.
De fleste driftsbygninger på øya er revet.
Håkarenga. Dette er hovedhuset på "Øvergården"
På midtigården står det heller dårlig til med bygningsmassen..
Nergården. Nyoppusset, og flott. Også her er fjøset revet.
Dette fjøset står enda, men gården er kun brukt til feriested.
Rangsund er den store øya..