Selsøyvik ( Lille Selsøy)

Lille Selsøy handelssted. De to største bryggene, til venstre, er revet. "Nybrygga" til høyre i bildet ble satt opp i 1860 (ca).
Bildet viser hovedhuset på gården. Kramboden, til høyre, er fortsatt åpen.
Hovedhuset (anno. 1860)
Selv på lille Selsøyvika står noen hus til forfall..
Husmannsplassen "Svensken". Dette var Finn Olsen sitt barndomshjem.
Selv om husene er fraflyttet, er de fleste godt vedlikeholdt.
Hit kommer det ikke flere båter..
De fleste husene på Selsøyvik er fraflyttet. I dag bor det fem mennesker på øya.
Selsøyvik skole og barnehage. Med veiforbindelse til Rangsund, bor det ca 40 mennesker på disse øyene.
Rødstua. Her var det tidligere bakeri, senere bodde skolelæreren her. På veggen ser vi at "Farmannstua" har gått ut i vinkel fra dette bygget.
Selsøyvik handelssted i dag.