Engøya

Engøya og Engøyværet. Bukkøya til venstre. Grindvær øverst i bildet, og Gjessøya er den største øya, til høyre i bildet. Fotografen sitter på Rødøyløva (443 moh).
Siste rest etter den store brygga på Engøya. Brygga datt ned vinteren 2003
Tydelige tegn etter bebyggelse. Det store hovedhuset, på øya, sto øverst til venstre i bildet. Et langt Nordlandshus, med to boenheter, brant ned på slutten av åtti-tallet.
Engøya ligger tett inntil Bukkøya (Rett over sundet).
Til venstre i bildet, ei nyere hytte. Lengre bort ser vi to eldre hus. Utedoen (midt i bildet), har vinden tatt.
Ugress skjuler hustuftene, men, man ser fortsatt rester etter hagens prydbusker.