Lyngøya

Lyngøya ligger i Rødøyværet, rett ut fra Selvågen, utenfor Bukkøya. Øye er privateid, men har ikke vært bebodd på mange år. På åttitallet ble ei hytte satt opp, men denne er senere revet igjen. Øya brukes til sauebeite. Lyngøya har ingen skog, og dårlig havn.

Lyngøya ligger i forgrunn midt i bildet. Grindvær ligger utenfor.
Det står i dag ingen hus igjen på Lyngøya. Man finner imidlertid mange tydelige tegn på at her har stått mange bygninger.
Det er mange år siden dette fjøset var i bruk..
Lurøya og Hestmannøy i horisonten. Lyngøya ligger sentralt i Rødøyskjærgården
På øyene var det lite eller ingen trær. Til brendsel stakk man torv. De kvadratiske dammene vitner om dette. På de beste stedene kunne man stikke seg ned, flere lag.
I enda mange år vil spor etter bosetningen vises..