Grindvær

Rødøy Kirkebok 841.A 10 fol. 43 nr 41 viser at Hans Hermann var født 17 juli og døpt 10 august 41 viser 1873 i Rødøy Kirke. Hans foreldre oppgis å være husmann John Siversen f. 1836 og hustru Kristine Abelone Hansd. f. 1844 bopel Grindvær. Det oppgis også at de var gift i April 1869
Grindvær i midten. Lyngøya nærmest.
Huset til Jacob Strøm står ikke lenger. I første etasje bygde han båter. I andre og tredje etasje bodde han med sin kone og deres mange unger.
Bare ett av de tro husene på Grindvær er tatt vare på.