Buøya

Buøya. Sentralt i Gjerøyværet. Fraflyttet øy, gått i arv, og i forfall.
En gang var det nok mye liv her, og huset bærer preg av å ha vært eid av stolte folk. På det rette taket ser man at huset fortsatt kan reddes. Så spørs det om noen ser verdien.
Mors stolthet
Sykkelen står igjen på Buøya. I speilet ser man fotografen.. ( :) )
Brygga på Buøya står fortsatt taket være godt fundament av stein. Veggen mot vest er kledd med blikk.
Inne på brygga står en gammel komfyr med Stekeovn. Om dette er "Nyovnen" eller "gammelovnen" vites ikke..
Sauene beiter på Buøya. Bak ser vi Rødøyløva.