Svenningen

Svenningen ligger midt i bildet. Gjerøya til Venstre, Flatøya i forgrunn. Hestmannen og Lovund i horisonten.
Det er vakkert på Svenningen. Nova sea benytter den fineste stranda til opplag av for-automater fra lakseoppdrettet.
Nyere hytte i bukta helt sør på Svenningen.
En gang sto det et hus her. Nå er det bare deler av pipa og en knust kjøkkenovn igjen...
Også den andre gården på Svenningen er revet, eller har råtnet bort. Også her står bare murene igjen.
Også nord på øya finnes ei lita hytte. Bilferga "Fykan" passerer mellom Svenningen og Gjerøya, i sundet med det velklingende navnet; Pesshammersundet.