Gjerøya

Zakariassenbrygga. Huset fremst var først butikk, siden i kjelleren på murhuset i bakgrunnen. Stedet ligger på sør-østsiden av Gjerøyvågen. Tross historisk verdi, blir gammelbutikken ikke tatt vare på..
Etter år uten butikk, har unge krefter startet opp butikk igjen. Butikken ligger like ved fergekaiet, sør på øya.
Kommunehuset på Gjerøya. I dag er all kommunal administrasjon flyttet til Våga. Bare Rødøy kommunale musikkskole har kontorer her nå. I tillegg bruker private nyetableringer huset. Huset brukes også til barnehage. Kommunestua på Rødøya (Bordstua) regnes som kommunene første "Rådhus". Dette ble satt opp for å huse Herredstyrets møter. I Nyere tid, kan man si, at kommunehuset på Gjerøy er Rødøy kommunes første "Rådhus".
Øst på øya finner vi i dag uteresturant, beryktet for god lokal mat. Da Lokalhistorisknytt.com besøkte øya hadde de stengt i vente på bedre vær.
Øyra slipp. Terje Lauritzen driver øyas slipp.
Hovedhuset på (tidligere) Søndre Gjerøy gård. Her bodde lensmann Gustav Pleym (1800-tallet) ref. Romanen "Bønnhørt".
Gjerøya har mange avsidesliggende perler...
Nordgården med sin frodige hage. Tidligere landbruksskole.