Fotoalbum

Dette er inne i huset til Kristine og Johan Jensen på Havnøy.

Abrahamsplassen på Rødøya.

Rødøy kirke (1885). Foran ser vi "Jørgensendammen". Rødøyløva og Rautinden i bakgrunn

Rødbrygga på Hvanøya. Brygga ble flyttet fra Hestøya (mellom Rangsund og Selsøyvik) ca 1970.

Selsøyvik handelssted (Vika på lille Selsøy). Nybrygga (1860) til høyre, handel i det røde huset, bolig og skolestue i, det hvite, hovedhuset. Til venstre ser vi farmannsstua.

Historien MS Laila 39 fot, er en klinkbygget spisskøyte bygd av Jon Larsen på Hemnesberget i 1911. Laila har gjennomlevd hele sin historie i Jektvik, Rødøy kommune. I 1910 bestilte Hans Monsen og Hans Pedersen en ny seilskøyte av Båtbygger Jon Larsen. Året etter sto Laila rigget og klar, utstyrt med storseil, fokk og klyvert og mesan. Eierne brukte fartøyet i fiske i bla. Rødøyværene Valvær og Myken. Laila ble bygget kun for seil, men allerede etter et par år ble den første motoren, en Bolinder, installert i fartøyet. I 1918 ble Laila solgt til Kristian Svenning. Han brukte fartøyet hovedsakelig til vinterfiske i Lofoten og var også i Finnmark i forbindelse med oppmåling. Ny eier fikk skøyta ombygget i 1937-38. Laila ble nå to fot lengre og kravellbygd. Laila har skiftet motor flere ganger og hadde større reparasjoner. Laila ble brukt i aktivt fiske fram til 1966. I perioden 1966 til 1976 ble båten brukt til skoleskyss og fram til 1995 i skyssoppdrag og fritidsøyemed. Fartøyet fikk Riksantikvarens formelle status som verneverdig skip i 2000.

Beklager at ikke alle bildene har tekst. Dette er en stor jobb, og vil ta noe tid..