Lokalhistorisk litteratur

Lokalhistorisk litteratur

Vi anbefaler Rødøy historielags bøker, samt de årlige kalendere med bilder og historier fra kommunens historie. Disse selges på rådhuset, og lokalt i hver krets.

Meløy historielag har gitt ut mange flotte bøker. Meløy var tidligere en del av Rødøy, og disse to kommunene har mye felles historie.

Lurøy historielag har også gitt ut mange gode bøker med lokalhistorie som også omfatter Rødøy.

Rune Bang sin bok; Lurøy/Onøy
Selges kun lokalt

Trine Grønn Iversen sin bok; Legeblikk på lekfolk
http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=legeblikk%20p%E5%20lekfolk&p=1&r=1&cid=231979

Hans-Arne Arntsen sin roman; Bønnhørt
http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8230009082

Hans-Arne Arntsen sin roman; Synden
https://www.tanum.no/tanum/search/search.action?query=hans-arne+arntsen

Vet du om en lokalhistorisk bok? Tips oss!
Trine Grønn Iversen har i sin bok ”Legeblikk på lekfolk” skrevet av alle eksisterende medisinalberetninger fra Lurøy legedistrikt fra perioden 1855-1900. Lurøy legedistrikt dekket i perioden kommunene Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna. Boka inneholder navn- og stedregister, og et sykdomsregister for vanskelige medisinske uttrykk som finnes i materialet. I tillegg har hun skrevet et kapittel som gjengir hva beretningene handler om, forklarer utviklingen i perioden, og setter legenes fortellinger i et perspektiv. Medisinalberetninger 1855-1900 fra Lurøy legedistrikt, med Meløy, Rødøy, Lurøy og Træna I sine årlige innberetninger til sentrale myndigheter beskrev distriktslegene fødsel, sykdom og død, men også hvordan folk levde livet sitt i deres distrikt. Det gjør medisinalberetningene til spennende lesning for alle historieinteresserte. 1858: I forhold til det rå, stormende og ustadige været er klesdrakten ofte utilstrekkelig, særlig for barn og tjenere av kvinnekjønn. Maten er ensformig, ofte utilstrekkelig og mindre god. I de ofte små, usunne og overfylte våningshusene tas det hyppig inn leieboere, slik at det i ett værelse ofte bor flere familier. Flere steder må tang benyttes som brensel. Af kaffe og tobakk brukes meget, av alkohol relativt lite.

Bønnhørt (Helgelandskysten på slutten av 1800-tallet)

Den Norske Bokdatabasens omtale: Familien Nikolaisen lever som husmenn under sogneprest Børge Motzfeldt på øya Tennvær i Rødøy prestegjeld. Per Iver livnærer seg som fisker og er mye borte, så det er Marit som for det meste holder styr på familien, gjennom ulykker, sjukdom, sult og savn. Når familien får både prest og lensmann mot seg , blir det viktigere enn noen gang at de står sammen. Forlagets omtale: Bønnhørt er en historisk roman. Vi er tilbake på 1800-tallet, og møter familien Nikolaisen, husmenn under sogneprest Børge Motzfeldt. Rødøy prestegjeld dekker Helgelandskystens utallige øyer og fjorder. Folk flest lever av fiske, men havet byr ikke bare på gleder. Under karrige kår klorer familien seg fast på den lille øya Tennvær. Vi møter og sterk familie som holder sammen og gjør det de kan for å overleve. Religionen styrer mye av hverdagen, gjennom bønner og håp om at fiskerne skal komme seg trygt tilbake. Når familien får både sognepresten og selveste lensmann Pleym imot seg blir det viktigere enn noen gang å stå sammen. Foruten familien Nikolaisen er samtlige karakterer, og hendelser hentet fra virkeligheten.

Synden. (Andre bok om folket i Tennvær).

Oppfølgeren til «Bønnhørt» som ble utgitt i 2012. Igjen tar forfatteren oss med tilbake til 1800-tallet. Vi møter fiskere og husmenn, sogneprest, lensmann og handelsmenn. Forskjellen er stor, og det er ikke alltid rettferdigheten som seirer. I romanen «Synden» møter vi igjen karakterene fra romanen «Bønnhørt», og igjen får vi kjenne på urettferdigheten og slitet. Men livet er til tider godt. Også for de som lever nederst på rangstigen. Romanen «Synden» begynner ti år etter der hvor romanen «Bønnhør»t endte. Sara Synøve kommer hjem til øya Tennvær etter ti år i Bergen. Hjemme i Rødøy er mye endret, men allikevel er det meste fortsatt likt. Snart må Sara Synøve selv tjene til livets opphold, men alt går ikke slik hun hadde tenkt.

Disse tider disse skikker

Kirken vår ved havet

Kirken vår ved havet

Boka om kirka på Rødøya. Skrevet i anledninge 100-års jubileet i 1985

http://www.nb.no/nbsok/nb/58260eccda96b439198fb62d168a4e88.nbdigital;jsessionid=DBABB706FCE227052A054E69AA6C3A08.nbdigital2?lang=en#0
Selges kun lokalt!

Geologen Mary Moan har utviklet en metode som kan revolusjonere olje- og gassutvinning. Nå befinner hun seg på et politisk toppmøte på Rødøya på Helgekandskysten, og helgen skal vise seg å bli mer dramatisk enn man kunne forestille seg.

Den Norske Bokdatabasens omtale: Boka tar for seg Helgelandskysten fra nord til sør. Den reflekterer forfatterens selvopplevde steder og stemninger til havs og fjells, og konsentrerer seg spesielt om områdene ved og rundt De syv søstre. Med kart over området. Forlagets omtale: Denne boka tar for seg Helgelandskysten fra Heilhornet i sør til Rødøyløva i nord. Boka konsentrerer seg mest om områdene ved og rundt De syv søstre og ut til Træna og nord til Hestmannen. Forfatter og fotograf våger påstanden at dette er Helgelandskysten slik du ikke har sett den før. Levert av © DnBB AS

Den Norske Bokdatabasens omtale: Med ord og fotografier skildrer forfatteren noen av sine øyeblikksopplevelser i møte med landskap og mennesker langs Kystriksveien. Forlagets omtale: Kystriksveien strekker seg som et smykke fra Steinkjer i sør til Bodø i nord. Noen steder glir den stillferdig over sletter og enger som mest minner om et afrikansk steppelandskap, andre steder kvesser den klør under en høy himmel, steilt og storslagent. Den tar ferdafolk med på en reise gjennom et historisk kulturlandskap mellom hav og fjell. Den er et eventyr og derfor er den også en av våre nasjonale turistveier, med blant annet Svartisen, Nord-Europas nest største isbre, og med Saltstraumen, verdens sterkeste tidevannstrøm. I boka Kystriksveien skildrer forfatter og fotograf Maria Lundberg noen av sine øyeblikksopplevelser i møte med mennesker og landskap langs denne veien. Opplevelser som vekker undring og glede. Og ikke minst, blir til møter med ulike sider av livet - og en selv.

Den Norske Bokdatabasens omtale: Boka handler om læreren og kirkesangeren Jørgen Karlsen (1878-1952). Han var representativ for generasjonen skolelærere utdannet rundt 1900, regnet som viktige kulturbærere og folkeopplysere i Norge før annen verdenskrig. Boka er basert på dagboksnotatene han førte, og forteller bl.a. om dramatiske øyeblikk som fisker i Nord-Norge, tida som lærer i Lurøy, og den vanskelige rollen som far til flere motstandsfolk under 2. verdenskrig. Forlagets omtale: "Sjølven" Jørgen Karlsen (1878-1952) var en norsk "renaissance man" som samlet sine observasjoner fra norsk kulturliv i dagbøkene sine. Han var den første som skrev om det harde livet som Lofotfisker, han dokumenterte opposisjonen mot nazifi seringen av skoleverket under NS og bidro til forskning på minoriteter. I form av spennende historier og betraktninger er boken "Sjølven" en unik reise gjennom et Norge som er i ferd med å forsvinne ut av folkebevisstheten.

Din overskrift